Agenda

 • Jaarvergadering Dorpsbelang

  28-03-2017

  19.45 uur, kantine MFC It Fliet.

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  28-03-2017

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam, competitie

 • Ald papier foar Nij Libben

  07-04-2017

  Vanaf 7.17 uur

 • Trekkerdei

  08-04-2017

  10.30-16.00 uur, terrein mechanisatiebedrijf LMBW, de 4e Trekkerdei van de Historische Trekkervrienden Witmarsum

 • Starttoernooi TCW Witmarsum

  09-04-2017

  Bakker Schiffart Starttoernooi.

 • Passiespel Scheppingsgave

  11-04-2017

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  11-04-2017

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Maatkaarten en slotavond.

 • Vrouwen van Nu

  18-04-2017

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Slotavond met muziek door Tseard Nauta

 • Voorverkoop Zwembad Mounewetter

  18-04-2017

  Van 8.30 - 16.30 uur. Op 22 april van 9.30 - 11.30. Op 23 en 27 april gesloten.

 • Rûnsjongjûn

  20-04-2017

  Aanvang 20.30, De Gekroonde Roskam.

 • Koekactie KV Pim Mulier

  24-04-2017

 • Koningsdag

  27-04-2017

  Nadere bijzonderheden volgen

 • Start kaatsseizoen

  30-04-2017

 • Freonenjûn De Koepel

  14-05-2017

  Aanvang 15.00 uur. Meer bijzonderheden volgen binnenkort

 • Surprise met 'Nonnengekte'

  16-06-2017

 • Surprise met 'Nonnengekte'

  17-06-2017

 • Surprise met 'Nonnengekte'

  18-06-2017

 • Jubileumweekend SV Mulier

  25-08-2017

Lees meer