Agenda

 • Aylva State

  28-03-2019 Vanaf 12:00 uur

  Patatdag in de Grytmanseal

 • Aylva State

  29-03-2019 Vanaf 19:00 uur

  Muziek in Huis in de Ontmoeting

 • Inschrijving Triatlon Witmarsum geopend

  01-04-2019

  Zie http://www.triatlonwitmarsum.nl

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  02-04-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Competitie.

 • Workshop Chi Running

  05-04-2019 Vanaf 09:30 tot 16:30 uur

 • Concert Scheppingsgave en Samar

  06-04-2019 Vanaf 20:00 uur

  Koepelkerk, dubbelconcert van de koren Scheppingsgave uit Witmarsum en Samar uit Makkum o.l.v. Jannie Kramer-Gietema

 • Mouneboulers

  06-04-2019

  Loonbedrijf Haitsma-toernooi

 • Openingstoernooi Tennisclub Witmarsum

  07-04-2019

  TC Witmarsum opent het seizoen met het 'De Schiffart-toernooi'

 • Vrouwen van Nu

  09-04-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Slotavond met optreden van 'Joukje en Froukje'.

 • Sponsoractie SV Mulier

  10-04-2019

 • Aylva State

  10-04-2019 Vanaf 19:30 uur

  Optreden Popkoar Witmarsum

 • Aylva State

  12-04-2019 Vanaf 14:30 uur

  Soosmiddag

 • Trekkerdei

  13-04-2019 Vanaf 10:30 tot 15:30 uur

  Terrein mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat

 • Nij Libben Blazersklas

  13-04-2019 Vanaf 20:00 uur

  Voorjaarsconcert Blazersklas in De Gekroonde Roskam

 • Koekactie KV Pim Mulier

  15-04-2019

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  16-04-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Slotavond en maatkaarten.

 • Aylva State

  18-04-2019 Vanaf 15:00 uur

  Middagdienst PKN

 • Ald papier foar Nij Libben

  19-04-2019 Vanaf 07:00 uur

 • Aylva State

  25-04-2019 Vanaf 12:00 uur

  Patatdag (opgave vereist) en om 15.00 uur Bingo

 • Koningsdag

  27-04-2019

  Een dag met veel leuke activiteiten!

 • Zwembad Mounewetter

  27-04-2019 Vanaf 14:00 uur

  Opening zwemseizoen, met om 14.30 uur het traditionele stuivertje duiken.

 • Dodenherdenking

  04-05-2019 Vanaf 19:40 uur

  Start op het Kaatsplein

 • Mouneboulers

  11-05-2019

  Onderling toernooi

 • Start kaatsseizoen KV Pim Mulier

  12-05-2019

  Ledenpartij

 • Rûnsjongjûn

  16-05-2019

  De Gitaaracademie Witmarsum organiseert weer een gezellige meespeel en meezingavond in de Gekroonde Roskam

 • Mouneboulers

  08-06-2019

  Toernooi met Easterein (in Witmarsum)

 • Mouneboulers

  06-07-2019

  Onderling toernooi

 • Mouneboulers

  17-08-2019

  Campingtoernooi

 • Triatlon Witmarsum

  08-09-2019

 • Mouneboulers

  14-09-2019

  (Ald) Wûnseradiel-toernooi

 • Oktoberfest

  11-10-2019 t/m 13-10-2019

 • Ljochtkuier

  11-10-2019

 • Mouneboulers

  12-10-2019

  Palingtoernooi

 • Mouneboulers

  16-11-2019

  Snertoernooi

Lees meer