Agenda

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  24-10-2017 Vanaf 19:45 uur

  Competitie in De Gekroonde Roskam.

 • SV Mulier 1 - VCR 1

  28-10-2017 Vanaf 14:30 uur

  Sportcomplex It Fliet.

 • Gedenken overleden dorpsgenoten

  30-10-2017

  Mogelijkheid om in de RK-kerk overleden dorpsgenoten en overledenen uit eigen kring te gedenken.

 • Tryater: 'Elkenien is in prutser'

  03-11-2017 Vanaf 20:00 uur

  De Gekroonde Roskam. Entree € 12,50.

 • Voedselactie Dorcas

  03-11-2017 t/m 04-11-2017

  Voedselactie in supermarkt Poiesz te Witmarsum. Het doel van de Dorcas Voedselactie is om voedselpakketten in te zamelen voor de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit.Dorcas deelt het voedsel in voedselpakketten uit, via kerken en organisaties, aan deze kwetsbare mensen in de samenleving . In de praktijk zijn dit ouderen, mensen met een handicap (in hun familie) en chronisch zieken. Gemiddeld één of twee keer per jaar krijgen deze mensen een voedselpakket uit Nederland. De voedselpakketten worden verspreid in Albanië, Moldavië, Roemenië, Oekraïne.

 • Ald papier foar Nij Libben

  03-11-2017 Vanaf 07:00 uur

 • VV Arum 1 - SV Mulier 1

  04-11-2017 Vanaf 14:45 uur

  Sportcomplex De Bining, Arum

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  07-11-2017 Vanaf 19:45 uur

  Competitie in De Gekroonde Roskam.

 • Jaarvergadering gymnastiekvereniging V&O

  20-11-2017 Vanaf 20:00 uur

  De Gekroonde Roskam

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  21-11-2017 Vanaf 19:45 uur

  Competitie in De Gekroonde Roskam.

 • Vrouwen van Nu

  21-11-2017 Vanaf 19:45 uur

  'Paddenstoelen', lezing door Gosse Haga in de Gekroonde Roskam.

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  28-11-2017 Vanaf 19:45 uur

  Maatkaarten. De Gekroonde Roskam.

 • Receptie en Jubileumconcert Scheppingsgave

  02-12-2017 Vanaf 15:00 uur

  Scheppingsgave viert dit jaar het 90-jarig bestaan. Om 15.00 uur: receptie en reünie. Om 20.00 uur: Jubileumconcert. Lokatie: De Gekroonde Roskam.  

 • Kerstconcert Nij Libben

  17-12-2017

  Nadere bijzonderheden volgen

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  19-12-2017 Vanaf 19:45 uur

  Competitie in De Gekroonde Roskam.

 • Vrouwen van Nu

  19-12-2017 Vanaf 19:45 uur

  'Wandkleden', lezing in gezellige kerstsfeer door Jantsje Oost.

 • Nieuwjaarsduik

  01-01-2018

  Ijsbaan Witmarsum

 • Workshop door Elske De Wall

  12-02-2018

  Als voorbereiding op het teaterstik 'Wy jouwe gjin krimp' verzorgt Elske De Wall in De Gekroonde Roskam de workshop 'Zangtechniek, inlevingsvermogen en performance'. Aanmelden via theaterproject@witmarsum2018.frl

 • Jaarvergadering Dorpsbelang

  20-03-2018

 • 01-10-2018

 • Teaterstik 'Wy jouwe gjin krimp'

  01-11-2018 t/m 03-11-2018

 • Teaterstik 'Wy jouwe gjin krimp'

  07-11-2018

 • Teaterstik 'Wy jouwe gjin krimp'

  09-11-2018 t/m 10-11-2018

Lees meer