Bedrijvigheid

Amarant Kapsalon
Cats garage
De Noeste Hoeve trainingsstal
Feenstra Installatiebedrijf
Fysio Witmarsum
Groencentrum Witmarsum
Haitsma Loonbedrijf
Heeringa Bouwbedrijf
Hofstrabouw
Hogenhuis Mechanisatie
Menage installatiebedrijf
Mounewetter Recreatie
Noord Nederlandse Zonwering Industrie
Nice Flavour
Rabobank Pinautomaat
Roskam Cafe De Gekroonde
SNS Regiobank
Veetransport De Jong
Waterlander Organisatie & Advies
Witteveen Makelaardij
ZeeDesign Grafische Verbeelding