De Koepel

De Koepel De doarpskrante fan Wytmarsum en omkriten.

 • Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

  Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding, telefoon 0517-531456 of activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl Het bericht Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum verscheen eerst op De Koepel. […]

 • Werkzaamheden Flietsterbosk

  Natuurmonumenten verricht binnenkort werkzaamheden in het Flietsterbosk in Witmarsum. Een bericht van boswachter Sander Veenstra. In het bos zal de komende tijd gewerkt worden aan de beukenlaan. Het pad dat hier loopt zal dan enige tijd afgesloten zijn. Het afsluiten is nodig om de veiligheid te garanderen. Het Flietsterbosk is ooit aangeplant met een recreatie- en oogstdoelstelling. […] Het bericht Werkzaamheden Flietsterbosk verscheen eerst op De Koepel. […]

 • Antwoorden Kunstprijsvraag Witmarsum2018

  Een compliment voor de mensen die de vragen hebben beantwoord. Er waren wat gemakkelijker en wat moeilijker vragen bij. Als je goed zocht, kon je alle antwoorden vinden op internet. Er waren een paar mensen bij met nul fouten. Deze antwoordformulieren hebben we gecontroleerd op de juiste spelling en daarna op de gedetailleerde antwoorden. Uiteindelijk was […] Het bericht Antwoorden Kunstprijsvraag Witmarsum2018 verscheen eerst op De Koepel. […]

 • NLdoet in Aylva State

  NLdoet in Aylva State Op zaterdagmiddag 12 maart werden 30 bezoekers, zowel uit de wijk als bewoners, welkom geheten in de Grytmanseal van Woonzorgcentrum Aylva State in Witmarsum. In het kader van NLdoet kregen de aanwezigen een High Tea aangeboden. Sjoukje Zuidema van de activiteitenbegeleiding: “Onder het genot van allerlei heerlijke hapjes, een praatje en […] Het bericht NLdoet in Aylva State verscheen eerst op De Koepel. […]

 • Vrijwilliger bij Aylva State. Iets voor jou?

  Vrijwilliger bij Aylva State. Iets voor jou? In Aylva State vinden veel activiteiten plaats waarbij de inzet van vrijwilligers onmisbaar is. Omdat een aantal vrijwilligers stopt zijn wij nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij de activiteiten. Om welke activiteiten gaat het? Iemand die ons per  juni  2016 op dinsdag- en/of […] Het bericht Vrijwilliger bij Aylva State. Iets voor jou? verscheen eerst op De Koepel. […]

 • Persbericht Dorpsbelang over enquete AZC

  De redactie van De Koepel ontving het volgende persbericht van Dorpsbelang Witmarsum over de besluitvorming en de enquête.   Persbericht Dorpsbelang AZC: Witmarsum bepaalt wat er in Witmarsum gebeurt Dorpsbelang Witmarsum heeft een werkgroep samengesteld die als taak heeft de mening van inwoners van Witmarsum te inventariseren over de mogelijke opvang van vluchtelingen. Om dit […] Het bericht Persbericht Dorpsbelang over enquete AZC verscheen eerst op De Koepel. […]

 • Freonenjûn De Koepel oer ‘IJselijke poolreis van Witmarsumer huisarts’

  Op 26 februari om 20.oo uur zijn alle Freonen van De Koepel van harte welkom in De Gekroonde Roskam. Op deze avond zal de heer Kees Dekker een boeiende lezing houden over de ijselijke avonturen van de Witmarsumer huisarts Hendrik Jan Kremer, die in 1882 deel uitmaakte van een wetenschappelijke expeditie naar de Noordpool. Heel veel […] Het bericht Freonenjûn De Koepel oer ‘IJselijke poolreis van Witmarsumer huisarts’ verscheen eerst op De Koepel. […]

 • Der binne noch in pear kaarten foar Irolt!!

  It konsert fan de groep “Irolt” op sneintemiddei 17 jannewaris 2016 yn De Gekroonde Roskam wie binnen de koartste kearen útferkocht. Om dy reden is dan ek besletten om in ekstra konsert yn Wytmarsum te jaan. Dit ekstra konsert fynt ek op sein 17 janiaris plak fine en begjint de jûns om 20.00 oere yn […] Het bericht Der binne noch in pear kaarten foar Irolt!! verscheen eerst op De Koepel. […]

 • Reünieconcert Irolt uitverkocht. Mogelijk een tweede concert.

  Het reünieconcert dat Irolt op 17 januari om 13.00 uur geeft in De Gekroonde Roskam in Witmarsum is uitverkocht. Er wordt nagedacht over een tweede concert dat mogelijk ’s avonds zal worden gegeven. Nader bericht hierover volgt. Het bericht Reünieconcert Irolt uitverkocht. Mogelijk een tweede concert. verscheen eerst op De Koepel. […]

 • Sinterklaas in Witmarsum

  Op zaterdag 21 november komt Sinterklaas en zijn Pieten naar Witmarsum. Hij heeft aan het WOK doorgegeven dat hij om 13.30 uur aankomt bij de landtong. Om de Sint en de Pieten met de kinderen een leuke middag te bezorgen heeft Witmarsum speciaal voor aan ‘Meisjes van K3’ gevraagd een show op te voeren! Vanaf de […] Het bericht Sinterklaas in Witmarsum verscheen eerst op De Koepel. […]