Bestuur

Alle bestuursleden van de vereniging Dorpsbelang Witmarsum zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor Dorpsbelang.

Even voorstellen:

Edwin Stoffelsma. Ik ben geboren in Easterein en woon in Witmarsum op het Partoer 1 sinds 2011, samen met Aafje Dijkstra. Ik ben werkzaam als projectmanager bij VIA Drupsteen B.V., een onderneming die zich inzet voor het creëren van draagvlak voor projecten met betrekking tot de ruimtelijke ordening. In mijn spaarzame vrije tijde sleutel ik onder andere graag. Verder ben ik één keer in de week op de squashbaan te vinden en zomers op het kaatsveld. Daarnaast zit ik nog in het bestuur van de kaatsvereniging “de Eendracht” te Hitzum. Als ontspanning speel ik in de winterperiode graag een potje biljart bij de biljartvereniging. In het bestuur van het Dorpsbelang vervul ik sinds april 2013 de functie van penningmeester .

Joost Rosier. Wij zijn in 1997 in de boerderij op het Schoolplein komen wonen en genieten nog steeds van het dorp en de ruimte. Ik werk bij de Vrije Universiteit in Amsterdam als hoofd van een mechanische afdeling. Wij ontwikkelen apparatuur die nodig is voor nieuw onderzoek in de Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aard- en Neurowetenschappen. Ik mag graag klussen, sleutelen aan oude Citroëns, wandelen, zeilen, uitgaan en dansen, maar zit ook graag lekker voor de houthaard met een (filosofie)boek. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich inzet voor zijn leefomgeving en wil me nu na buurtvereniging en schoolvereniging inzetten voor Dorpsbelang en hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de sfeer en het positieve leefklimaat in Witmarsum. Ik vervul de functie van voorzitter.

Jeanette Hebly. Vanaf maart 2015 ben ik officieel lid van het bestuur van dorpsbelang Witmarsum.
In december 1996 zijn wij met het gezin in Witmarsum komen wonen, waar ik dus nu alweer 18 jaar met heel veel plezier woon. Tegenwoordig woon ik nog alleen in Witmarsum, de kinderen zijn de wijde wereld ingetrokken en mijn man is 6 jaar geleden overleden. Ik heb een fantastische baan als jeugdverpleegkundige bij de GGD Fryslân, waar ik 4 dagen per week druk mee ben. Ik zing in een koor, probeer de cello onder de knie te krijgen en ben actief met de roeisport. Daarnaast probeer ik nog met collega’s de conditie op peil te houden met hardlopen, maar dit is niet mijn favoriete bezigheid, ieder excuus is dus welkom.
Ondertussen merk ik al wel dat bestuurslid zijn van dorpsbelang de nodige tijd in beslag neemt. We zijn met veel verschillende onderwerpen bezig, wat erg interessant is en waarbij met namen één onderwerp mijn speciale aandacht heeft t.w. de zorg in Witmarsum. Er is zoveel aan het veranderen op dit vlak. Het zou fijn zijn als mijn inzet, samen met de medebestuursleden, een bijdrage kan zijn om ons dorp, ook op langere termijn leefbaar te houden voor een ieder. De komende 5 jaar zet ik mij daarvoor in.

Esther Posthuma. In 2007 ben ik samen met mijn man van Leeuwarden naar Witmarsum verhuisd. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met twee vrolijke kinderen en wonen wij alweer 8 jaar met heel veel plezier in Witmarsum.
Door de week werk ik parttime op de afdeling Vergunningen van de gemeente Sudwest- Fryslan in Sneek. Hier hou ik me voornamelijk bezig met het verlenen van APV vergunningen/ bijzondere wetten.
Sinds maart 2015 ben ik bestuurslid van Dorpsbelang Witmarsum en ben ik verantwoordelijk voor het secretariaat. Vrijwilligerswerk vind ik erg belangrijk voor het in stand houden van het voorzieningenniveau in ons dorp en dat motiveert mij er met plezier aan mee te werken.

Harmen de Boer. Ik ben geboren en getogen Koudumer. In 2005 ben ik mijn vrouw Wendy Hettinga tegengekomen en wij zijn in 2010 getrouwd. In oktober 2015 hebben wij onze zoon Tycho mogen verwelkomen. Sinds 2008 wonen wij met veel plezier aan het Oostend in Witmarsum. Na diverse beroepen te hebben beoefend heb ik in april 2013 besloten om voor mijzelf te beginnen als Zzp’er in de bouw. Tot op heden doe ik dit met veel plezier en heb ik al een hoop contacten opgebouwd. Mijn rust haal ik uit de natuur en mag dan ook graag vissen, dit kan overigens in en om Witmarsum uitstekend met veel visrijk water. Na een aantal bestuursvergaderingen bij te hebben gewoond heb ik mij dit jaar beschikbaar gesteld als bestuurslid van dorpsbelang.

Aleid Zwier- Arnold. Ik ben geboren in Sneek en opgegroeid in Parrega. In 2002 heb ik mijn man, Jan Peter Zwier, op de Merke van Witmarsum ontmoet en samen hebben wij ons leventje hier opgebouwd. We hebben 2 kinderen, Koen en Evie. Van beroep ben ik verpleegkundige in de ouderenzorg. Ik ben graag in mijn vrije tijd aan het lezen, wandelen of zoek ik de gezelligheid op van mijn familie. Verder mag ik graag samen met Jan Peter concerten bezoeken. Voor de obs de Utskoat zit ik de Medezeggenschapsraad. Sinds maart 2015 maak ik deel uit van Dorpsbelang Witmarsum. Vanaf 2016 ben ik officieel bestuurslid en verzorg o.a. de dodenherdenking en Himmeldei.