Onderwijs

Peuterspeelzaal
Kinderopvang
                                                                                                                                                             
Basisscholen

OBS De Utskoat                                                                                                                                                                         De Tsjasker 4                                                                                                                                                                             8748 DW Witmarsum                                                                                                                                                                0517 531 818

CBS De Bonkelder                                                                                                                                                                     De Tsjasker 2                                                                                                                                                                             8748 DW Witmarsum                                                                                                                                                                 0517 531 919