Onderwijs

Peuterspeelzaal

It Protternêst Witmarsum
Menno Simonsstraat 10A
8748 AK Witmarsum

Tijdens schooluren (di/wo/do/vr van 8.30 tot 11.30) bereikbaar op:
06 23870694
protternest@live.nl

Op andere tijden op:
(0515) 575760 (Theuna Huitema)
(0517) 531231 (Jos de Jong).

PDF bekijken

Kinderopvang
Gastouderopvang
Kinderdagverblijven
Buitenschoolse opvang

Voor aanmeldingen en al uw vragen rond kinderopvang kunt u terecht bij ons centraal bureau.

Postbus 3
8748 ZL Witmarsum

(0517) 532084
info@kinderopvangzwfrl.nl

Actuele informatie over de groepsopvang “de Bovenkruier” in Witmarsum:
De groepsopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) is alle werkdagen en schoolvakanties geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Momenteel maken hier rond de 10 kinderen gebruik van. Ook is sinds kort tussenschoolse opvang mogelijk. Er is nog plaats!

kinderopvangzwfrl.nl