Welzijn

Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Dorpsbelang
Dorpskrant De Koepel
E.H.B.O. Witmarsum e.o.
Kinderopvang Zuidwest Friesland
Meer Bewegen voor Ouderen
Muziekvereniging "Nij Libben"
"Zonnebloem Witmarsum e.o."