WOK

Onder Dorpsbelang hangt een aantal commissies zoals het WOK en de Speeltuincommissie. Op deze pagina kunt u lezen wat het WOK allemaal doet.

WOK
Witmarsumer Ontspannings Komite zorgt voor ontspanning voor Witmarsumers

Wie zijn wij
Betty de Groot
Thomas Okkema
John Spieksma
Anneke de Valk
Sandra v/d Witte

Wat doen wij
De bezetting van het WOK is de laatste tijd magertjes. Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, meld je dan aan bij wokwitmarsum@hotmail.com.

Vanwege de geringe bezetting in het bestuur, ligt onze focus nu op het organiseren van de volgende activiteiten.

April. Deze maand is zeer belangrijk, we verkopen loten om onze activiteiten voor het komende jaar te kunnen bekostigen. Steun ons, zodat we de ontspanning in Witmarsum het hele jaar gratis kunnen aanbieden.
Koninginnedag: 30 april. Op 30 april zorgt het W.O.K . voor een afwisselend programma dat plaatsvindt in en om de dorpskern. Als het even kan staat op deze dag zoveel mogelijk één bepaald thema centraal. Vaste elementen zijn de vrijmarkt, een kinderprogramma en de verloting waar mooie waardebonnen te winnen zijn. De rest blijft een verrassing die jaar op jaar goed wordt gewaardeerd.

November. 11 November is de dag dat het W.O.K op het Kaatsplein het startsein geeft voor een lampionnentocht door het dorp. We zijn elke keer weer blij dat het muziekkorps ‘Nij Libben’ ook hier zijn muzikale bijdrage laat horen.

November. Na de zomervakantie beginnen we met de voorbereidingen voor de intocht van Sinterklaas. Half november vindt dit spektakel plaats. Sint heeft al op vele verschillende manieren Witmarsum gevonden. Na de rondrit door het dorp verzorgt het W.O.K een kinderprogramma voor de kleine jeugd. Ook bij de intocht van Sinterklaas met zijn zwarte pieten en bij het kinderprogramma staat elk jaar één bepaald thema centraal. Sinds de prachtige zaal van de Gekroonde Roskam weer in gebruik is, houden we het kinderprogramma daar. Tijdens het kinderprogramma worden de winnaars van de ‘Super’-kleurwedstrijd bekend gemaakt.