Verkoop Rabobank in Witmarsum

De Rabobank heeft haar bankkantoor in Witmarsum verkocht aan ZeeDesign (Pieter en Margriet van der Zee). Het Witmarsumer bedrijf aan De Tunen 13 besloot vorige week definitief over te gaan tot de aankoop van het pand aan de Van Aylvaweg 38.

Rabobank blijft!
Dat de Rabobank haar pand heeft verkocht, betekent niet dat zij uit Witmarsum vertrekt. De bank is  met ‘Van der Zee’ overeengekomen dat een gedeelte van het pand teruggehuurd kan worden. In deze ruimte wordt vervolgens een nieuw Rabobank servicekantoor gesitueerd. Ook de geldautomaat blijft gehandhaafd in Witmarsum.

ZeeDesign verhuist
Het ligt in de planning dat ZeeDesign in het najaar naar het nieuwe pand verhuist.

Verbouw
Voor de realisatie van de verbouw worden de nodige verbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Voor eventuele verbouwoverlast vragen wij uw begrip.