Reatributie ondernemersfonds

Betreft WOZ aanslag 2016 voor niet woningen.                                                                  23-01-2017

 

 

Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen,  zorgboerderijen,  Bed & Brochjes  in Witmarsum hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag  betaald van € 60,00 per  € 100.000 WOZ waarde  aan de gemeente voor het ondernemersfonds.

Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs-  agrarische bestemming.

 

Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie)

 

Wie wel,  wie niet?        U kunt dit zelf eenvoudig controleren.

 

Staat er op de gemeentelijke WOZ aanslag 2016 onder de tariefcode een 3 of 4 dan heeft u mee betaald aan het ondernemersfonds.  Dit bedrag zit in het totaalbedrag en is niet apart  vermeldt op de aanslag.

 

Tariefcode  1 en 2 zijn privé en niet belast met ondernemersfonds heffingen.

 

Dit terugvragen moet via de site van het  ondernemersfonds.

Ga daarvoor naar www.ondernemersfondsswf.nl/retributie.php

 

Dit formulier vult u 2x in.  Voor het eigenaarsdeel  1x en voor het gebruikersdeel 1x.

 

Vergeet het niet het gaat veelal om enkele honderden euro’s