Auteur: Aleid Zwier - Arnold

Eetclub Witmarsum

De eetclub van Witmarsum

Wekelijks wordt er op de woensdag gekookt in ‘t Arkje, tegenover de Poiesz. De eetclub is open voor iedereen. Kook of eet gezellig mee of kom gewoon een keertje kijken. Vanaf 16.00 uur is er iemand aanwezig. Voor informatie bel met Hellen Oudenhooven 06-53679874

Reatributie ondernemersfonds

Betreft WOZ aanslag 2016 voor niet woningen.                                                                  23-01-2017

 

 

Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen,  zorgboerderijen,  Bed & Brochjes  in Witmarsum hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag  betaald van € 60,00 per  € 100.000 WOZ waarde  aan de gemeente voor het ondernemersfonds.

Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs-  agrarische bestemming.

 

Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie)

 

Wie wel,  wie niet?        U kunt dit zelf eenvoudig controleren.

 

Staat er op de gemeentelijke WOZ aanslag 2016 onder de tariefcode een 3 of 4 dan heeft u mee betaald aan het ondernemersfonds.  Dit bedrag zit in het totaalbedrag en is niet apart  vermeldt op de aanslag.

 

Tariefcode  1 en 2 zijn privé en niet belast met ondernemersfonds heffingen.

 

Dit terugvragen moet via de site van het  ondernemersfonds.

Ga daarvoor naar www.ondernemersfondsswf.nl/retributie.php

 

Dit formulier vult u 2x in.  Voor het eigenaarsdeel  1x en voor het gebruikersdeel 1x.

 

Vergeet het niet het gaat veelal om enkele honderden euro’s