Bedrijvigheid

Amarant Kapsalon
KERKPLEIN 11
8748 BP WITMARSUM
0517-531947
Cats garage
PINGJUMERSTRAAT 49
8748 BM WITMARSUM
0517-531441
0517-532335
www.garagecats.nl

De Noeste Hoeve trainingsstal
G. JAPIKSWEG 20
8748 CM WITMARSUM
0517-532358
0517-531033
www.noestehoeve.nl
Fysio Witmarsum
V. AYLVAWEG 16
8748 CE WITMARSUM
0517-5311901
www.fysiowitmarsum.nl
Groencentrum Witmarsum
IT VLIET 3
8748 EA WITMARSUM
0517-531357
0517-531019
Haitsma Loonbedrijf
PINGJUMERSTRAAT 26
8748 BN WITMARSUM
0517-531388
Heeringa Bouwbedrijf
DE TUNEN 17
8748 EG WITMARSUM
0517-533080
www.bouwbedrijf-heeringa.nl
Hofstrabouw
GIJSBERT JAPIKSWEG 53
8748 CL WITMARSUM
0517-532207
www.hofstrabouw.nl
Hogenhuis Mechanisatie
PINGJUMERSTRAAT 4
8748 CL
0517-531531
0517-532225
Menage installatiebedrijf
ARUMERWEG 28
8748 AD WITMARSUM
0517-531246
Mounewetter Recreatie
MOUNEPLEIN 1
8748 DT WITMARSUM
0517-531967
www.mounewetter.nl
Noord Nederlandse Zonwering Industrie
DE TUNEN 1
8748 EG WITMARSUM
0517-531557
www.nnzi.nl
Nice Flavour
PINGJUMERSTRAAT 21
8748 BM WITMARSUM
0517-531874
www.niceflavour.nl
Rabobank Pinautomaat
VAN AYLVAWEG 38
0517-494949
www.rabobank.nl
Roskam Cafe De Gekroonde
KAATSPLEIN 3
8748 BZ WITMARSUM
0517-531196
SNS Regiobank
Van Aylvaweg 1
8748 CC Witmarsum
0517-531529
Veetransport De Jong
BEWAARSCHOOLSTRAAT 13
8748 AN WITMARSUM
0517-531231
Waterlander Organisatie & Advies
DE TSJASKER 44
8748 DW WITMARSUM
0517-532945
www.waterlander.info
Witteveen Makelaardij
VAN OSINGAWEG 1
8744 EV SCHETTENS
0517-532266
0517-532412
www.witteveen-makelaardij.nl
ZeeDesign Grafische Verbeelding
DE TUNEN 13
8748 EG WITMARSUM
+31 517 343 000
www.zeedesign.nl