Dorpsbelang

60jaar

Dorpsbelang viert feest !

Je kunt altijd wel een reden bedenken voor een feestje, maar als je 60 jaar bestaat is dat zeker een mooie reden voor een feest! Dorpsbelang Witmarsum viert haar 60-jarig bestaan en wil dit graag met het hele dorp vieren.

Ja, en dan moet je gaan plannen waar (op het terrein LMBW – voorheen Hogenhuis), wanneer en hoe je dat met elkaar kunt gaan vieren. De datum hadden we snel bedacht: Koningsdag 27 april 2020, iedereen vrij en al in een feeststemming. Een hapje en een drankje is altijd lekker, dus een gezamenlijke GRATIS ORANJELUNCH in een grote feesttent op het terrein van LMBW (terrein Hogenhuis, tegenover Nice Flavour) was stap twee die we konden zetten.

Maar hoe kunnen we nog meer verbinding zoeken? Een GRATIS SPETTERENDE BINGO met vette geldprijzen leek ons wel wat. Er worden drie rondes gespeeld met elke ronde drie prijzen: 1x Euro 25, 1x Euro 50 en 1x Euro 100.

En als klap op de vuurpijl een SUPERHOOFDPRIJS: 50 x een 1/5 staatslot. Alle bingoloten worden voorzien van naam & adres en verzameld. Uit al die verzamelde bingoloten wordt deze superhoofdprijs getrokken.

Voor de kids hebben we tussen de volwassen bingorondes ook een junior bingoronde gepland met superleuke prijzen. En natuurlijk kunnen de kleintjes zich de hele dag uitleven op het springkussen.

De bingoloten zijn gratis en ook krijgt u nog GRATIS DRIE CONSUMPTIEBONNEN van Dorpsbelang Witmarsum om de spanning onder controle te houden, want reken maar dat de spanning richting de superhoofdprijs gaat toenemen!

Om kans te maken op de superhoofdprijs hebben we wel een extra spelregel bedacht: om mee te kunnen doen aan de gratis bingo (met kans op die superhoofdprijs) willen we wel graag dat je ook gratis mee komt lunchen!

Aansluitend aan de spetterende bingo komt IT TAKES TWO ons muzikaal verwennen en kunnen de beentjes van de vloer. Ergens halverwege deze muzikale vitamines wordt de winnaar bekend gemaakt van de superhoofdprijs… spannend hoor!

Natuurlijk is het mogelijk om traditiegetrouw een kraam te huren om spullen te verkopen, maar natuurlijk mag dat ook vanaf je “kleed op de grond”.

Wil je een kraam huren voor Euro 10, stuur dan even een berichtje naar dbwitmarsum@outlook.com

Hieronder vind je het voorlopige programma van Koningsdag op het terrein van LMBW (voorheen Hogenhuis):
10.00 uur: start rommelmarkt
13.00 uur: start Oranjelunch op terrein LMBW (Hogenhuis)
14.45 uur: grand opening Spetterende Bingo
15.00 uur: start bingo (3 volwassen rondes en 1 juniorronde)
16.30 uur: einde bingo
16.30 uur: start muziek met IT TAKES TWO
17.30 uur: uitreiking superhoofdprijs

Kom allemaal en we maken er samen een spetterend feest van!
Tot 27 april…

Dorpsbelang Witmarsum

Witmarsum leefbaar!

Samen maken én houden we Witmarsum leefbaar!

Het bestuur van Dorpsbelang bestaat uit een aantal enthousiaste inwoners
van Witmarsum die 1 x per maand vergaderen en jaarlijks een ledenvergadering
houden. We hebben als doel Witmarsum op de kaart te zetten, leefbaar
en gezellig te houden. We anticiperen op trends en ontwikkelingen voor de
toekomst. In een mooie woonomgeving waar men zich bekommert om elkaar
woon je fijner. Verbinden is de sleutel. En vele kleine bijdragen leiden tot iets
groots!

Lees in deze folder waar Dorpsbelang Witmarsum zoal voor staat en welke
initiatieven Dorpsbelang initieert of ondersteunt. Word lid en ondersteun onze
doelstelling of doe ook actief mee als vrijwilliger of lid van het bestuur. Je bent
van harte welkom!

Klik hier om onze brochure te bekijken.

Reatributie ondernemersfonds

Betreft WOZ aanslag 2016 voor niet woningen.                                                                  23-01-2017

 

 

Ondernemers, boeren, scholen, zorginstellingen,  zorgboerderijen,  Bed & Brochjes  in Witmarsum hebben vaak zonder er erg in te hebben een opslag  betaald van € 60,00 per  € 100.000 WOZ waarde  aan de gemeente voor het ondernemersfonds.

Meestal betreft dit een bedrijfsgebouw loods en of boerderij met een bedrijfs-  agrarische bestemming.

 

Deze opslag kunt u nog t/m 31-03-2017 terug vragen (retributie)

 

Wie wel,  wie niet?        U kunt dit zelf eenvoudig controleren.

 

Staat er op de gemeentelijke WOZ aanslag 2016 onder de tariefcode een 3 of 4 dan heeft u mee betaald aan het ondernemersfonds.  Dit bedrag zit in het totaalbedrag en is niet apart  vermeldt op de aanslag.

 

Tariefcode  1 en 2 zijn privé en niet belast met ondernemersfonds heffingen.

 

Dit terugvragen moet via de site van het  ondernemersfonds.

Ga daarvoor naar www.ondernemersfondsswf.nl/retributie.php

 

Dit formulier vult u 2x in.  Voor het eigenaarsdeel  1x en voor het gebruikersdeel 1x.

 

Vergeet het niet het gaat veelal om enkele honderden euro’s

Dorpsbelang Witmarsum bundelt krachten

De website van het Dorpsbelang van Witmarsum gaat samen met Witmarsum.com. Het adres van de website www.dorpsbelangwitmarsum.nl blijft gewoon beschikbaar. Onder het kopje Dorpsbelang vind je alle informatie van de oude website. Deze informatie zal regelmatig worden aangevuld door het dorpsbelang. 

WOK

Het Witmarsumer Ontspannings Komite (WOK) organiseert ieder jaar Koningsdag.

Bestuur

Alle bestuursleden van de vereniging Dorpsbelang Witmarsum zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor Dorpsbelang.

Even voorstellen:

Joost Rosier. Wij zijn in 1997 in de boerderij op het Schoolplein komen wonen en genieten nog steeds van het dorp en de ruimte. Ik werk bij de Vrije Universiteit in Amsterdam als hoofd van een mechanische afdeling. Wij ontwikkelen apparatuur die nodig is voor nieuw onderzoek in de Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aard- en Neurowetenschappen. Ik mag graag klussen, sleutelen aan oude Citroëns, wandelen, zeilen, uitgaan en dansen, maar zit ook graag lekker voor de houthaard met een (filosofie)boek. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich inzet voor zijn leefomgeving en wil me nu na buurtvereniging en schoolvereniging inzetten voor Dorpsbelang en hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de sfeer en het positieve leefklimaat in Witmarsum. Ik vervul de functie van voorzitter.

Esther Posthuma. In 2007 ben ik samen met mijn man van Leeuwarden naar Witmarsum verhuisd. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met twee vrolijke kinderen en wonen wij alweer 8 jaar met heel veel plezier in Witmarsum.
Door de week werk ik parttime op de afdeling Vergunningen van de gemeente Sudwest- Fryslan in Sneek. Hier hou ik me voornamelijk bezig met het verlenen van APV vergunningen/ bijzondere wetten.
Sinds maart 2015 ben ik bestuurslid van Dorpsbelang Witmarsum en ben ik verantwoordelijk voor het secretariaat. Vrijwilligerswerk vind ik erg belangrijk voor het in stand houden van het voorzieningenniveau in ons dorp en dat motiveert mij er met plezier aan mee te werken.

Aleid Zwier- Arnold. Ik ben geboren in Sneek en opgegroeid in Parrega. In 2002 heb ik mijn man, Jan Peter Zwier, op de Merke van Witmarsum ontmoet en samen hebben wij ons leventje hier opgebouwd. We hebben 2 kinderen, Koen en Evie. Van beroep ben ik verpleegkundige. Ik ben graag in mijn vrije tijd aan het lezen, wandelen of zoek ik de gezelligheid op van mijn familie. Verder mag ik graag samen met Jan Peter concerten bezoeken.  Sinds maart 2015 maak ik deel uit van Dorpsbelang Witmarsum. Vanaf 2016 ben ik officieel bestuurslid en verzorg o.a. de dodenherdenking en Himmeldei.

Hallo,  ik ben Berber Bonnema, woon al jaren in Witmarsum en sinds 22 maart lid van het bestuur van Dorpsbelang.
Ik werk als communicatieadviseur bij gemeente Waadhoeke en binnen het bestuur richt ik me voornamelijk ook op communicatie taken.
Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen die inmiddels niet meer thuis wonen. Ik vind het mooi dat in deze tijd van individualisering er nog zoiets bestaat als Dorpsbelang, met mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp en omstreken. Ik hoop daar mijn bescheiden steentje ook aan te kunnen bijdragen.  We moeten het toch met elkaar doen!  Mocht je dit lezen en denken, dat lijkt mij ook wel wat… dan zou ik zeggen kom eens langs… en wie weet!

Paul van Steijn. Sinds januari 2015 wonen mijn vrouw Will en ik met veel genoegen in Witmarsum. Ik ben inmiddels 61 jaar en wij hebben een zoon en dochter en 3 kleindochters. Na een bewogen jaar als aspirant lid ben ik per 22 maart 2018 officieel lid van het bestuur van dorpsbelang Witmarsum als voorlopig waarnemend penningmeester. Naast het lidmaatschap van Dorpsbelang Witmarsum mogen Will en ik graag Jeu de Boules spelen bij de Jeu de Boules vereniging de Moune Boulers. In de winter ben ik graag aan het klaverjassen in de Roskam bij de kaartvereniging Elk Wat Wils. Natuurlijk ben ik ook lid van de buurtvereniging de Hikkesluters alwaar ik op dit ogenblik het vertrouwen als voorzitter mag hebben. Ik vind het belangrijk om een rol te spelen en mee te doen binnen de gemeenschap waar wij wonen en daar binnen te participeren.

 

Heeft u vragen of wilt u lid worden?

Wilt u lid worden?

Van de Vereniging voor Dorpsbelang Witmarsum is ruim 80% van de huishoudens lid. Als lid kunt u meedenken en meebeslissen over de belangen van Witmarsum en haar inwoners. Doe mee als lid in het belang van u en uw eigen woonomgeving.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10,00 per jaar. Wanneer u ons machtigt voor automatische incasso, dan betaalt u eveneens €10,00 per jaar. Zodra wij uw aanmelding binnen hebben, nemen wij contact met u op.

Doe mee en word lid!
Stuur een email met uw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com

 

Heeft u vragen?

Dorpsbelang wil de belangen van alle inwoners in Witmarsum behartigen. Met onze bestuursleden zien we veel, maar niet alles. Wanneer u vindt dat er zaken zijn waar Dorpsbelang aandacht aan kan besteden, meld het ons! Schroom niet.

Heeft u vragen of suggesties?
Stuur een email met uw vraag of suggestie plus uw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com

Het KvK-nummer van dorpsbelang is: 40002051.

Het bankrekeningnummer van Dorpsbelang Witmarsum is: NL90RABO0371503973

Dorpsbelang is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat zij die een ANBI steunen mogelijk in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Lees hierover meer op de site van de belastingdienst. Ons RSIN / fiscaalnummer is: 805289963

Verslagen

Financieel overzicht 2019
Download hier het financiële jaarverslag van 2019 Financiëel jaarverslag 2019

Financieel overzicht 2018
Download hier het financiële jaarverslag van 2018 Financiëel jaarverslag 2018

Resultaten Dorpsbelang Witmarsum 2018/2019
Download hier de notulen van de jaarvergadering van 2019 Concept Verslag jaarvergadering DB 2019

Masterplan ‘Gouden Land’ Visie op de toekomst van de Marneslenk en omgeving
Download hier de Masterplan GOUDENLANDMASTERPLANDEFINITIEFLR20181105

Notulen jaarvergadering 2018
Download hier de notulen Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Witmarsum 2018

Resultaten Dorpsbelang Witmarsum 2017/2018
Download hier DB- Resultaten 2017/2018 Resultaten Dorpsbelang Witmarsum 2017-2018

Financieel overzicht 2017
Download hier het financiële jaarverslag van 2017 Klik hier om de PDF te downloaden

Resultaten Dorpsbelang Witmarsum 2016/2017

Download hier DB- Resultaten 2016/2017 DB RESULTATEN 2016-2017

Financieel overzicht 2016

Download hier het financiële jaarverslag van 2016.Klik hier om de PDF te downloaden

Financieel overzicht 2015
Download hier het financiële jaarverslag van 2015.
Klik hier om de PDF te downloaden

Verslag jaarvergadering 2017
Klik hier om de PDF te downloaden

Verslag jaarvergadering 2016
Download het verslag van de jaarvergadering 2016.
Klik hier om de PDF met het verslag te downloaden

Verslag resultaten dorpbelang 2015.
Hierbij de resultaten van dorpsbelang over het jaar 2015.
Klik hier om de PDF met het verslag te downloaden.

Verslag jaarvergadering 2015
Download het verslag van de jaarvergadering 2015.
Klik hier om de PDF met het verslag te downloaden.

Financieel overzicht 2014
Download hier het financiële jaarverslag van 2014.
Klik hier om de PDF met het verslag te downloaden.

Verslag jaarvergadering 2014
JAARVERGADERING VERENIGING VOOR DORPSBELANG WITMARSUM
Dinsdag 25 MAART 2014 – De Gekroonde Roskam Aanwezigebestuursleden: Klaas Smit, Paulien Haitsma,Anja Feenstra, Jeroen Menage, Marleen Pennewaard, Edwin Stoffelsma en Elsbethvan Haselen Aanwezige aspirant bestuursleden: …
Klik hier om de PDF met het verslag te downloaden.

Historie

Dorpsbelang is 15 juni 1959 opgericht. Lid zijn kostte in die tijd fl. 1,00 per jaar. Na de eerste vergadering waren er 60 leden. Inmiddels is bijna 80% van alle huishoudens in Witmarsum lid van Dorpsbelang. Het is zeer vermakelijk te lezen wat er in de afgelopen 50 jaar is gebeurd. We hebben oude notulen en verslagen doorgespit en daar de hoogtepunten uitgehaald. Laat u verrassen!

» 1999-2009
2008
Er wordt weer begonnen met Himmeldei door Lagere schoolkinderen.
Er zou een DB medaille kast zijn bij de Roskam.
Er waren 2 ereleden te weten: Mevr. De Vries, zij was 1 van de oprichtster en heeft 19 jaar in bestuur gezeten. Dhr. L. De Vries hij heeft 20 jaar in bestuur gezeten. Beide ereleden zijn helaas overleden.
 
» 1989-1999
1992
Graach Dien wordt opgericht.1993
Men stopt met de man/vrouw van het jaar.
Opening speeltuin bij Aylvastate.
Opening speeltuin Griene Plak.
» 1979-1989
1980
DB wil een fietspad Witmarsum – Pingjum.
Er wordt weer gestart met de Dodenherdenking1981
De stichting Gemeenschapshuis wordt opgericht, men is van plan een dorpshuis te bouwen bij de kantine van het zwembad, met zaal en plaats voor de Doofpot.1982
Jan. Verzoek van klassen 5 en 6 van de OLS voor de wederopbouw van speeltuin en aanleg van een crossbaan. Bonkelder houdt hiervoor een handtekeningenactie.
Dhr. Van Beets doet verzoek aan DB of ze zich wil inspannen om een evt. Elfsteden tocht door Witmarsum te laten komen men  probeert dit te realiseren met DB van Schettens.
Maart. De plannen voor het gemeenschapscentrum liggen in Leeuwarden en het wachten is op “it skip mei jild”
Tandarts Broekhuizen vestigt zich in Witmarsum
Oktober. DB hoort  van B en W dat er geen geld is voor het Gemeenschapscentrum. Men bekijkt of de plannen eenvoudiger kunnen.
Er wordt voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie een man/vrouw van het jaar te eren.

1983
Mei. De jeugd houdt actie heitje voor karweitje om de crossbaan te financieren. Opbrengst fl 2641,85
Voor het 25 jarig jubileum van DB wordt er een revue gemaakt.

1984
Mei. Opening crossbaan door burgemeester Abma en Dhr. De Vries voorzitter DB
December. Dorpsbelangen Witmarsum, Kimswerd, Arum en Pingjum gaan ijveren voor een fietspad Kimswerd – Harlingen. Dit n.a.v. een dodelijk ongeval.

1985
DB bestuur assisteert bij doorkomst Elfstedentocht.
Maart. Tijdens Jaarvergadering Krijgt “het Bos” de naam “Flietsterbosk”
Mei. Witmarsum doet mee aan bevrijdingsoptocht in Makkum en wint 2 prijzen.

1986
Februari. DB bestuur assisteert wederom bij Elfstedentocht doorkomst.
April. 2e Prof Elfstedentocht voor wielrenners komt door ?Witmarsum.

1986
Er wordt actie gevoerd voor het behoud van Aylva State (in 1987 fuseert men met Avondrust in Makkum)

1987
Onderhoud (plantjes) Oorlogsgraven wordt vanaf nu verzorgd door de Landbouwschool.?Maart. Tijdens de jaarvergadering wordt besloten dat het resterende ?bedrag van fl. 13000,00 van het W.G.B. vrij wordt gegeven. Aangezien er geen Dorphuis komt.

1988
April. Start aanleg fietspad Kimswerd – Harlingen
Crossbaan wordt opgeheven

» 1969-1979
April 1969
Er wordt eenmalig gesproken over het dempen van de vaart door Witmarsum, Dit wegens stankoverlast, “er wordt van alles in gedumpt”4 Mei 1969
Men begint weer met de dodenherdenking door een krans te leggen op de oorlogsgraven.1969
DB is actief bezig om meer woningen te laten bouwen.

Februari 1970
Contributie fl. 2.50?Sportterrein krijgt naam “It Fliet”

Maart 1972
Jaarvergadering. Tot nu toe hebben 14 dames en 2 heren voor het W.G.B. opgehaald: fl. 31322,08

1972
Oude speeltuin wordt overgenomen door DB en opgeknapt door vrijwilligers.

Juni 1972
Het boekje “Ons Dorp Witmarsum” is klaar, en wordt uitgedeeld aan alle inwoners.

6 Augustus 1972
Aanbesteding zwembad

Maart 1973
Jaarvergadering. Er wordt een bedrag van fl. 43328,35 voor het zwembad overhandigd door het W.G.B. Contributie fl.3,00 (50 cent omhoog i.v.m. speeltuin onderhoud)

1973
Overleg met B en W. Eer wordt gevraagd door DB of het mogelijk is “wegwerp glas”  inzamelplaatsen te realiseren. In 1975 worden er glascontainers geplaatst.

Februari 1975
DB wordt gevraagd straatnamen te bedenken voor de nieuwe Molenwijk. Dit zijn uiteindelijk De Tsjasker, Spinnekop, de Muonts. Plannen voor een camping bij het zwembad worden goedgekeurd. Het zwembad wordt in 1976 in gebruik genomen.

Mei 1975
Het bushokje van Kievitshorne is verdwenen, B en W wordt om opheldering gevraagd.
Samen met “Nij Libben” houdt men een bliksemactie voor nieuwe uniformen, opbrengst fl 1700,00

1976
Er is behoefte aan een 2e sportveld Jan. Men stuurt een brief aan B en W met het verzoek tot het vestigen van een tandarts. De schuld op het sportterrein is afgelost W.O.K. wordt tijdens de jaarvergadering opgericht, dit om de activiteiten in het dorp te bundelen.
Juni. Men schrijft een brief naar de Ver. van Tandheelkunde i.v.m. vestigen tandarts, Men krijgt als antwoord dat er op het moment een tandartstekort is, het kan dus wel even duren. Men heeft contact met de FRAM om de bus te laten stoppen bij ZH. Oranjeoord

1977
Aylvastate bestaat 12 ½ jaar. Er wordt namens de dorpsbewoners een aquarium aangeboden.

1978
Contributie fl 5,00
Als proef begint men met een “klachten ½ uurtje” voor inwoners, Dit vooraf gaand aan de vergaderingen.

» 1959-1969
15 juni 1959
Oprichting Dorpsbelang Witmarsum Lidmaatschap fl.1.00 per jaar. Start met 60 leden na eerste vergadering
Eerste plannen: IJsbaan en Sportterrein10 September 1959
Na ledenwerfactie 220 leden28 October 1959
Bejaarden sociëteit opgericht
Winter ’59-’60. Terrein van Katstra wordt “kinderijsbaan”

29 Februari 1960
Eerste Algemene jaarvergadering

5 februari 1960
Bushokje Kievitshorne wordt overgedragen aan DB door “Elck wat Wils”. De zoon van dhr. Wesselius wordt gevraagd dit schoon te houden. Hij krijgt hiervoor 10 cent per week. Dit loon wordt 1 maal per jaar betaald, en wel in oktober door storting op zijn boekje van de Boerenleenbank Witmarsum.

October 1963
Op de Algemene Ledenvergadering wordt een Sportcommissie opgericht ten behoeve van het sportterrein. Bewoners kunnen aandelen kopen voor het sportterrein
 
1966
400 leden
Men streeft naar openstelling sportterrein in 1968

27 Mei 1968
Er wordt voor het eerst gesproken over een zwembad?DB maakt zich sterk voor behoud van de Molen

28 September 1968
Opening Sport terrein

September 1968
DB wensen:
Zwembad
Dienstencentrum
Sporthal
Tennisbaan
Camping
Om dit alles mee te financieren wordt in oktober gestart met De W.G.B. (Witmarsumer Gemeenschaps Bijdragen)

November 1968
Zwembad commissie opgericht, Men wil de molen bij het zwembad betrekken als bv. restaurant

1968
Contributie fl 1.50

Doelstelling