Dorpsvisie

De Dorpsvisie Witmarsum 2011-2021 is een feit. Op de jaarvergadering van 12 april is de visie aan de leden van dorpsbelang gepresenteerd. Het bestuur van dorpsbelang had een werkgroep ingesteld, bestaande uit Anja Feenstra, Jeroen Menage, Klaas Smit, Jacqueline Vissers en Klaas van der Vlugt (voorzitter). De werkgroep heeft op de jaarvergadering de visie overhandigd aan het bestuur van dorpsbelang. “Ons werk zit er op, het is nu aan dorpsbelang om de visie in de praktijk te brengen”, zei Klaas van der Vlugt. Het bestuur van dorpsbelang bedankt de werkgroep heel hartelijk voor al het werk dat is verricht.

Zo’n 50 dorpsgenoten hebben meegewerkt aan de visie, die in 5 maanden tijd gemaakt is. Zonder hun inbreng was deze blik op de toekomst niet tot stand gekomen. Een groot deel van hen heeft ook nog eens zijn inbreng kort herhaald voor de camera, zodat daar een mooie film van is gemaakt. Op de jaarvergadering kon daarom een prachtige presentatie worden gegeven van de visie in woord en beeld.

Het eerste exemplaar van de visie is tijdens de vergadering aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder Leo Pieter Stoel van de gemeente Súdwest Fryslân. Hij complimenteerde de werkgroep met het professionele resultaat en de professionele presentatie. Zijn eerste reactie was dat het een afgewogen verhaal is, waarin primair dorpsgenoten, ondernemers, verenigingen en instellingen worden opgeroepen actief te zijn. Natuurlijk wordt ook de gemeente aangesproken, maar niet steeds als eerste partij en zeker niet als enige. Dat het dorp zelf verantwoordelijkheid neemt, is prijzenswaardig, aldus Leo Pieter Stoel. De gemeente en dorpsbelang Witmarsum kijken uit naar het gezamenlijk realiseren van de genoemde punten in de visie.

Nieuwsgierig naar de Dorpsvisie Witmarsum 2011-2021, download dan hier de pdf.