Bestuur

Alle bestuursleden van de vereniging Dorpsbelang Witmarsum zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor Dorpsbelang.

Even voorstellen:

Waarnemend voorzitter: Paul van Steijn.
Waarnemend aspirant secretaris: Eppie Otter
Waarnemend aspirant penningmeester: Pieter van der Zee
Aspirant bestuurslid: Roeland Waterlander
Aspirant bestuurslid: Femke de Haan
Aspirant bestuurslid: Remko Boonstra