Bestuur

Alle bestuursleden van de vereniging Dorpsbelang Witmarsum zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor Dorpsbelang.

Even voorstellen:

Joost Rosier. Wij zijn in 1997 in de boerderij op het Schoolplein komen wonen en genieten nog steeds van het dorp en de ruimte. Ik werk bij de Vrije Universiteit in Amsterdam als hoofd van een mechanische afdeling. Wij ontwikkelen apparatuur die nodig is voor nieuw onderzoek in de Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aard- en Neurowetenschappen. Ik mag graag klussen, sleutelen aan oude Citroëns, wandelen, zeilen, uitgaan en dansen, maar zit ook graag lekker voor de houthaard met een (filosofie)boek. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich inzet voor zijn leefomgeving en wil me nu na buurtvereniging en schoolvereniging inzetten voor Dorpsbelang en hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de sfeer en het positieve leefklimaat in Witmarsum. Ik vervul de functie van voorzitter.

Esther Posthuma. In 2007 ben ik samen met mijn man van Leeuwarden naar Witmarsum verhuisd. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met twee vrolijke kinderen en wonen wij alweer 8 jaar met heel veel plezier in Witmarsum.
Door de week werk ik parttime op de afdeling Vergunningen van de gemeente Sudwest- Fryslan in Sneek. Hier hou ik me voornamelijk bezig met het verlenen van APV vergunningen/ bijzondere wetten.
Sinds maart 2015 ben ik bestuurslid van Dorpsbelang Witmarsum en ben ik verantwoordelijk voor het secretariaat. Vrijwilligerswerk vind ik erg belangrijk voor het in stand houden van het voorzieningenniveau in ons dorp en dat motiveert mij er met plezier aan mee te werken.

Aleid Zwier- Arnold. Ik ben geboren in Sneek en opgegroeid in Parrega. In 2002 heb ik mijn man, Jan Peter Zwier, op de Merke van Witmarsum ontmoet en samen hebben wij ons leventje hier opgebouwd. We hebben 2 kinderen, Koen en Evie. Van beroep ben ik verpleegkundige. Ik ben graag in mijn vrije tijd aan het lezen, wandelen of zoek ik de gezelligheid op van mijn familie. Verder mag ik graag samen met Jan Peter concerten bezoeken.  Sinds maart 2015 maak ik deel uit van Dorpsbelang Witmarsum. Vanaf 2016 ben ik officieel bestuurslid en verzorg o.a. de dodenherdenking en Himmeldei.

Hallo,  ik ben Berber Bonnema, woon al jaren in Witmarsum en sinds 22 maart lid van het bestuur van Dorpsbelang.
Ik werk als communicatieadviseur bij gemeente Waadhoeke en binnen het bestuur richt ik me voornamelijk ook op communicatie taken.
Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen die inmiddels niet meer thuis wonen. Ik vind het mooi dat in deze tijd van individualisering er nog zoiets bestaat als Dorpsbelang, met mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp en omstreken. Ik hoop daar mijn bescheiden steentje ook aan te kunnen bijdragen.  We moeten het toch met elkaar doen!  Mocht je dit lezen en denken, dat lijkt mij ook wel wat… dan zou ik zeggen kom eens langs… en wie weet!

Paul van Steijn. Sinds januari 2015 wonen mijn vrouw Will en ik met veel genoegen in Witmarsum. Ik ben inmiddels 61 jaar en wij hebben een zoon en dochter en 3 kleindochters. Na een bewogen jaar als aspirant lid ben ik per 22 maart 2018 officieel lid van het bestuur van dorpsbelang Witmarsum als voorlopig waarnemend penningmeester. Naast het lidmaatschap van Dorpsbelang Witmarsum mogen Will en ik graag Jeu de Boules spelen bij de Jeu de Boules vereniging de Moune Boulers. In de winter ben ik graag aan het klaverjassen in de Roskam bij de kaartvereniging Elk Wat Wils. Natuurlijk ben ik ook lid van de buurtvereniging de Hikkesluters alwaar ik op dit ogenblik het vertrouwen als voorzitter mag hebben. Ik vind het belangrijk om een rol te spelen en mee te doen binnen de gemeenschap waar wij wonen en daar binnen te participeren.