Bestuur

Alle bestuursleden van de vereniging Dorpsbelang Witmarsum zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor Dorpsbelang.

Even voorstellen:

Joost Rosier. Wij zijn in 1997 in de boerderij op het Schoolplein komen wonen en genieten nog steeds van het dorp en de ruimte. Ik werk bij de Vrije Universiteit in Amsterdam als hoofd van een mechanische afdeling. Wij ontwikkelen apparatuur die nodig is voor nieuw onderzoek in de Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aard- en Neurowetenschappen. Ik mag graag klussen, sleutelen aan oude Citroëns, wandelen, zeilen, uitgaan en dansen, maar zit ook graag lekker voor de houthaard met een (filosofie)boek. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich inzet voor zijn leefomgeving en wil me nu na buurtvereniging en schoolvereniging inzetten voor Dorpsbelang en hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de sfeer en het positieve leefklimaat in Witmarsum. Ik vervul de functie van voorzitter.

Hallo,  ik ben Berber Bonnema, woon al jaren in Witmarsum en sinds 22 maart lid van het bestuur van Dorpsbelang.
Ik werk als communicatieadviseur bij gemeente Waadhoeke en binnen het bestuur richt ik me voornamelijk ook op communicatie taken.

Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen die inmiddels niet meer thuis wonen. Ik vind het mooi dat in deze tijd van individualisering er nog zoiets bestaat als Dorpsbelang, met mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp en omstreken. Ik hoop daar mijn bescheiden steentje ook aan te kunnen bijdragen.  We moeten het toch met elkaar doen!  Mocht je dit lezen en denken, dat lijkt mij ook wel wat… dan zou ik zeggen kom eens langs… en wie weet!

Paul van Steijn. Sinds januari 2015 wonen mijn vrouw Will en ik met veel genoegen in Witmarsum. Ik ben inmiddels 61 jaar en wij hebben een zoon en dochter en 3 kleindochters. Na een bewogen jaar als aspirant lid ben ik per 22 maart 2018 officieel lid van het bestuur van dorpsbelang Witmarsum als voorlopig waarnemend penningmeester. Naast het lidmaatschap van Dorpsbelang Witmarsum mogen Will en ik graag Jeu de Boules spelen bij de Jeu de Boules vereniging de Moune Boulers. In de winter ben ik graag aan het klaverjassen in de Roskam bij de kaartvereniging Elk Wat Wils. Natuurlijk ben ik ook lid van de buurtvereniging de Hikkesluters alwaar ik op dit ogenblik het vertrouwen als voorzitter mag hebben. Ik vind het belangrijk om een rol te spelen en mee te doen binnen de gemeenschap waar wij wonen en daar binnen te participeren.
 

Aspirant bestuursleden: Eppie Otter en Pieter van der Zee