Onderwijs

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal van Kids First

It Protternêst Witmarsum
Spinnekop 4
8748 BG Witmarsum
Telefoonnummer: 088-0350446
E-mail: po-witmarsum@kidsfirst.nl

Kinderopvang

Kinderopvang van Kids First

De Bovenkruier
Spinnekop 8
8748 BG Witmarsum
Telefoonnummer: 088-0350446
E-mail: kdv-witmarsum@kidsfirst.nl

                                                                                                                                                             
Basisscholen

OBS De Utskoat                                                                                                                                                                         De Tsjasker 4                                                                                                                                                                             8748 DW Witmarsum                                                                                                                                                                0517 531 818

CBS De Bonkelder                                                                                                                                                                     De Tsjasker 2                                                                                                                                                                             8748 DW Witmarsum                                                                                                                                                                 0517 531 919