Agenda

 • Zonnebloem Witmarsum/Bolsward

  09-12-2019 Vanaf 09:45 tot 11:30 uur

    Een gezellige ochtend in de kerstsfeer van het Groencentrum in Witmarsum. Kosten € 5,-- per persoon. Opgeven tot en met 2 december bij Fokje Bouma, (0517) 532244 of Jelly Fokkema (0517) 531830.    

 • Banketstaaf-actie IJsvereniging Witmarsum

  09-12-2019 Vanaf 18:00 uur

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  10-12-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Maatkaarten.

 • Aylva State

  10-12-2019 Vanaf 10:30 uur

  Beweegochtend in De Ontmoeting. Meehelpen? Bel/mail Alice Donk, 0517 - 531 456. activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl

 • KBO/PCOB

  11-12-2019 Vanaf 14:00 uur

  Het Anker, Makkum. Gastspreker Jan Visser uit Sneek over ‘Enkeltje Sneek-Hong Kong.’

 • Aylva State

  13-12-2019 Vanaf 15:00 uur

  Soosmiddag

 • Kerstconcert Nij Libben en Scheppingsgave

  15-12-2019 Vanaf 13:30 uur

   Gezamenlijk Kerstconcert in de Koepelkerk

 • Aylva State

  15-12-2019 Vanaf 14:30 uur

  Middagdienst PKN

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  17-12-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Competitie.

 • Aylva State

  18-12-2019 Vanaf 10:00 uur

  Peuters doen een stukje in De Ontmoeting

 • Kaartmiddag SV Mulier

  21-12-2019 Vanaf 13:30 uur

  Kantine MFC It Fliet, schutjassen en klaverjassen. Opgeven bij W. Bergsma, (0517) 531398 of J.Jorna, 06 19187172. In de kantine tot 13.00 uur.

 • Kaartmiddag SV Mulier

  21-12-2019 Vanaf 13:30 uur

  Kantine MFC It Fliet

 • Aylva State: Popkoar en Kerstdiner

  22-12-2019 Vanaf 15:00 uur

  Thuiszorg Patyna en de Locatie Aylva State organiseren een optreden van het Popkoar Wytmarsum en een Kerstdinet onder het motto: ‘Mei elkoar tegen eenzaamheid’ 15.00 uur, De Ontmoeting, Popkoar Wytmarsum. 17.00 uur, Kerstdiner in het Restaurant. Kerstdiner inclusief Popkoar: € 17,50 pp (exclusief consumptie). Alleen het Kerstdiner: € 15,- pp. Alleen het Popkoar: € 2,50 pp. Introducees zijn welkom. Opgave graag voor 16 December bij de Receptie Aylva State, (0517) 531 456. We zien u graag op 22 december!

 • Ald papier foar Nij Libben

  27-12-2019

  Vanaf 7.00 uur

 • Vrouwen van Nu

  07-01-2020 Vanaf 15:30 uur

  MFC It Fliet, Nieuwjaarsbijeenkomst waarin de Stellingwarfse skriever Johan Veenstra vertelt uit eigen 'wark'

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  07-01-2020

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • KV Pim Mulier Kaartmiddag

  11-01-2020 Vanaf 13:30 uur

  Kantine MFC It Fliet

 • KV Pim Mulier Wall Ball Toernooi

  12-01-2020

  Nadere informatie over tijden volgt.

 • Vrouwen van Nu

  21-01-2020 Vanaf 19:45 uur

  MFC It Fliet, bijeenkomst over dementie met als spreker Gerke de Boer

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  21-01-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Maatkaarten

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  04-02-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • Vrouwen van Nu

  18-02-2020 Vanaf 19:45 uur

  MFC It Fliet, bijeenkomst over de VOC en Harlingen door Bauke van der Pol

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  18-02-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  03-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • Vrouwen van Nu

  17-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  MFC It Fliet, bijeenkomst met voorlichting over brandveiligheid door Brandweer Fryslân.

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  17-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  31-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  07-04-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Maatkaarten en afsluiting seizoen.

 • Vrouwen van Nu

  21-04-2020 Vanaf 19:45 uur

  MFC It Fliet, bijeenkomst over 75 jaar bevrijding door Halbe Hageman

Lees meer