Agenda

 • Chocoladeletteractie Scheppingsgave

  28-10-2019 t/m 03-11-2019

  Deur-aan-deur verkoop chocoladeletters, € 2,-- per letter, € 5,50 voor drie letters.

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  29-10-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Maatkaarten.

 • Dorcas Voedselactie

  08-11-2019 t/m 09-11-2019

  In supermarkt Poiesz Witmarsum

 • Muziektheater Kerk van Klei

  09-11-2019 t/m 10-11-2019 Vanaf 20:00 uur

  Start in De Hoekstien, daarna een vervolg in de Koepelkerk. Zie de website voor meer informatie en kaartverkoop

 • Koffieconcert Nij Libben

  10-11-2019 Vanaf 11:00 uur

  In De Hoekstien, met de Algemene Muziekvereniging uit Zeewolde.

 • Muzikale opening Sint Maarten

  11-11-2019 Vanaf 18:15 uur

  Op het Kaatsplein door muziekvereniging Nij Libben

 • Jaarvergadering V&O

  12-11-2019 Vanaf 20:00 uur

  In de Gekroonde Roskam

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  12-11-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Competitie.

 • KBO/PCOB

  13-11-2019 Vanaf 14:00 uur

  Het Anker, in Makkum. Gastspreker de heer Koos Witteveen uit Assen met als onderwerp: 'Militair ceremonieel rondom het koningshuis'.

 • Ald Papier foar Nij Libben

  15-11-2019 Vanaf 07:00 uur

 • Muziektheater Kerk van Klei

  15-11-2019 t/m 16-11-2019 Vanaf 20:00 uur

  Start in De Hoekstien, daarna een vervolg in de Koepelkerk. Meer informatie op de website.

 • Mouneboulers

  16-11-2019

  Snerttoernooi

 • Ald Izer foar Nij Libben

  16-11-2019 Vanaf 08:00 uur

 • Eredienst Anders met gospelgroep Sjammasj

  17-11-2019 Vanaf 10:00 uur

  Lokatie: De Hoekstien. Sjammasj is een enthousiast gospelkoor uit Leeuwarden met een eigen combo. Het koor is in 1974 opgericht en bestaat momenteel uit 20 koorzangers onder leiding van dirigent Piet Marinus; het repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige gospelliederen. Het thema van de dienst is "Lopen op het water". Vanaf 9.30 uur is er koek en koffie.

 • Vrouwen van Nu

  19-11-2019 Vanaf 19:45 uur

  MFC It Fliet. Lezing 'Het huis vol' door schrijfster Anita Terpstra

 • Koepelconcert Hannah Aldridge

  22-11-2019 Vanaf 20:00 uur

    De Stichting Koepelconcerten organiseert in De Koepelkerk een optreden van de uit Alabama afkomstige zangeres Hannah Aldrige.

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  26-11-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Competitie.

 • Verhalenavond

  29-11-2019 Vanaf 19:30 uur

  Een aantal mensen uit Witmarsum vertellen in Woonvorm September een spannend, verdrietig of persoonlijk verhaal. Entree gratis

 • Zonnebloem Witmarsum/Bolsward

  09-12-2019 Vanaf 09:45 tot 11:30 uur

    Een gezellige ochtend in de kerstsfeer van het Groencentrum in Witmarsum. Kosten € 5,-- per persoon. Opgeven tot en met 2 december bij Fokje Bouma, (0517) 532244 of Jelly Fokkema (0517) 531830.    

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  10-12-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Maatkaarten.

 • Kerstconcert Nij Libben en Scheppingsgave

  15-12-2019

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  17-12-2019 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam. Competitie.

 • Kaartmiddag SV Mulier

  21-12-2019 Vanaf 13:30 uur

  Kantine MFC It Fliet

 • Ald papier foar Nij Libben

  27-12-2019

  Vanaf 7.00 uur

Lees meer