Agenda

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  03-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • Algemene ledenvergadering KV Pim Mulier

  04-03-2020 Vanaf 20:00 uur

  Kantine MFC It Fliet

 • Informatiebijeenkomst vrijwilligers Tsjerkepaad en andere belangstellenden

  09-03-2020 Vanaf 14:00 tot 16:00 uur

  In de Doopsgezinde kerk in Witmarsum wordt informatie gegeven over onder andere de kerkgebouwen en religies in het dorp, de geschiedenis van de sociale en politieke ontwikkelingen, de figuur en betekenis van Menno Simons. De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers van het jaarlijkse Tsjerkepaad, maar ook andere belangstellende zijn van harte welkom. Opgeven kan vóór 8 maart bij Marijke Baarda, marijkebaarda@ziggo.nl , (0517) 531996 of bij Flora Visser, flora.visser@gmail.com , (0515) 232415

 • Jaarvergadering Vogelwacht

  09-03-2020 Vanaf 20:00 uur

  De Gekroonde Roskam         Foto: Piebe Photography  

 • Tennis Club Witmarsum

  11-03-2020 Vanaf 20:00 uur

  Jaarlijkse ledenvergadering in de kantine van camping Mounewetter

 • Blomkeaksje Nij Libben

  11-03-2020

  Nij Libben komt bij u langs met viooltjes. Van de opbrengst worden onder andere nieuwe instrumenten aangeschaft.

 • Voorjaarsmarkt Aylva State

  14-03-2020 Vanaf 14:00 tot 16:00 uur

 • Ledenvergadering 'De Laatste Eer'

  16-03-2020 Vanaf 20:00 uur

  Kerkenkamer, Kerkplein 9. Algemene ledenvergadering Begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer'.

 • Vrouwen van Nu

  17-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  MFC It Fliet, bijeenkomst met voorlichting over brandveiligheid door Brandweer Fryslân.

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  17-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • Jaarvergadering Dorpsbelang Witmarsum

  19-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  Restaurant Aylva State.

 • Aylva State: Muziek aan Huis

  27-03-2020 Vanaf 19:00 tot 20:00 uur

  Een concert door het Art Ensemble. Entree: € 5,-

  Margreet Niks - fluit Karin Jochems - fluit Laura Hölzenspies - piano

   

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  31-03-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Competitie

 • Trekkerdei

  04-04-2020 Vanaf 10:30 tot 15:30 uur

  De Trekkerdei wordt gehouden op het erf van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum. Naast klassieke tractoren staan er ook klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor 1980. Daarnaast krijgen deelnemers de gelegenheid om iets te koop aan te bieden. Aanmelden en meer informatie: trekkerdei@hotmail.com

 • Tennis Club Witmarsum

  05-04-2020

    Openingstoernooi

 • Kaartclub Elk Wat Wils

  07-04-2020 Vanaf 19:45 uur

  De Gekroonde Roskam, Maatkaarten en afsluiting seizoen.

 • Loopgroep Witmarsum

  08-04-2020 Vanaf 19:30 uur

  Loopgroep Witmarsum begint een nieuwe cursus 'Start to Run'. Informatie: Janny Yntema, telefoon: 06-1232830 Mail: loopgroepwitmarsum@hotmail.com

 • Vrouwen van Nu

  21-04-2020 Vanaf 19:45 uur

  MFC It Fliet, bijeenkomst over 75 jaar bevrijding door Halbe Hageman

Lees meer