Notulen jaarvergadering 2023
pdf | 23,18 KB
Balans per 31-12-2022
pdf | 443,41 KB
Notulen jaarvergadering 2022
pdf | 55,20 KB
Financieel overzicht 2022
pdf | 455,27 KB
Financieel overzicht 2021
pdf | 68,89 KB
Financieel overzicht 2020
pdf | 139,64 KB
Financieel overzicht 2019
pdf | 132,84 KB
Financieel overzicht 2018
pdf | 71,85 KB
Resultaten Dorpsbelang Witmarsum 2018/2019
docx | 44,94 KB
Masterplan ‘Gouden Land’
pdf | 5,07 MB
Notulen jaarvergadering 2018
pdf | 103,31 KB
Resultaten Dorpsbelang Witmarsum 2017/2018
pptx | 3,91 MB
Financieel overzicht 2017
pdf | 107,63 KB
Resultaten Dorpsbelang Witmarsum 2016/2017
pptx | 108,44 KB
Financieel overzicht 2016
pdf | 90,05 KB
Financieel overzicht 2015
pdf | 88,39 KB
Verslag jaarvergadering 2017
pdf | 116,13 KB
Verslag jaarvergadering 2016
pdf | 701,67 KB
Verslag resultaten dorpbelang 2015
pdf | 287,95 KB
Verslag jaarvergadering 2015
pdf | 347,32 KB
Financieel overzicht 2014
pdf | 48,43 KB
Verslag jaarvergadering 2014
pdf | 112,08 KB
Dorpsvisie Witmarsum 2011-2021
pdf | 2,75 MB

Wist je dat?

Witmarsum een terpdorp is dat is ontstaan in de vroege Middeleeuwen en waaromheen flinke buurten zijn gegroeid. Het komt voor het eerst in de bronnen voor in 1270, maar archeologische vondsten wijzen op een veel oudere bewoningsgeschiedenis.

Lees verder bij de bron:
Bron: https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/witmarsum