Sint Maarten

Ook dit jaar mag op 11 november jouw lichtje branden. Loop mee met de Sint Maarten optocht. We beginnen om 18.00 uur in de speeltuin aan It Griene Plak. Hier zal het korps enkele liedjes spelen en lopen we een rondje om de speeltuin. Daarna mogen jullie met je lampion...

Frisse ideeën of wil je helpen bij onderdelen

Wanneer jullie nog ideeën hebben voor leuke activiteiten stuur dan een mailtje naar feestcommissie@witmarsum.com. Ook als je denkt dat het je leuk lijkt om te helpen bij één of meerdere activiteiten kan je ook een mailtje sturen naar het eerder genoemde mailadres.

Oprichting Dorpsbelang Witmarsum Feestcommissie

Sinds begin dit jaar heeft het Dorpsbelang ook weer een feestcommissie in het leven geroepen (voorheen WOK) om leuke activiteiten voor het dorp te organiseren. Eigenlijk is dit vorig jaar al ontstaan na het geslaagde jubileum gevierd op Koningsdag. De Koningsdag dit...

Wist je dat?

Witmarsum een terpdorp is dat is ontstaan in de vroege Middeleeuwen en waaromheen flinke buurten zijn gegroeid. Het komt voor het eerst in de bronnen voor in 1270, maar archeologische vondsten wijzen op een veel oudere bewoningsgeschiedenis.

Lees verder bij de bron:
Bron: https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/witmarsum