Frisse ideeën of wil je helpen bij onderdelen

Wanneer jullie nog ideeën hebben voor leuke activiteiten stuur dan een mailtje naar feestcommissie@witmarsum.com.
Ook als je denkt dat het je leuk lijkt om te helpen bij één of meerdere activiteiten kan je ook een mailtje sturen naar het eerder genoemde mailadres.

Wist je dat?

Witmarsum een terpdorp is dat is ontstaan in de vroege Middeleeuwen en waaromheen flinke buurten zijn gegroeid. Het komt voor het eerst in de bronnen voor in 1270, maar archeologische vondsten wijzen op een veel oudere bewoningsgeschiedenis.

Lees verder bij de bron:
Bron: https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/witmarsum