Frisse ideeën of wil je helpen bij onderdelen

Wanneer jullie nog ideeën hebben voor leuke activiteiten stuur dan een mailtje naar feestcommissie@witmarsum.com.
Ook als je denkt dat het je leuk lijkt om te helpen bij één of meerdere activiteiten kan je ook een mailtje sturen naar het eerder genoemde mailadres.

Wist je dat?

De Koepelkerk in 1633 werd gebouwd in opdracht van Tjaerd van Aylva ter vervanging van een kerk uit de 13e eeuw die in 1631 met uitzondering van de zadeldaktoren door noodweer onherstelbaar werd beschadigd. In 1661 brandde de toren af. Deze werd vervangen door een toren met spits, maar in 1819 afgebroken. Het schip kreeg aan beide zijden een driezijdige sluiting en in het midden een achtkante dakruiter met koepel met twee klokken, een kleine klok uit 1433 en een grote uit 1656 van Jurjen Balthasar.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Koepelkerk_(Witmarsum)