LID WORDEN?

Van de Vereniging voor Dorpsbelang Witmarsum is ruim 50% van de huishoudens lid. Als lid kunt u meedenken en meebeslissen over de belangen van Witmarsum en haar inwoners. Doe mee als lid in het belang van u en uw eigen woonomgeving.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10,00 per jaar. Wanneer u ons machtigt voor automatische incasso, dan betaalt u eveneens €10,00 per jaar. Zodra wij uw aanmelding binnen hebben, nemen wij contact met u op.

Doe mee en word lid!

Stuur een email met uw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com

HEEFT U VRAGEN?

Dorpsbelang wil de belangen van alle inwoners in Witmarsum behartigen. Met onze bestuursleden zien we veel, maar niet alles. Wanneer u vindt dat er zaken zijn waar Dorpsbelang aandacht aan kan besteden, meld het ons! Schroom niet.

Heeft u vragen of suggesties?

Stuur een email met uw vraag of suggestie plus uw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com

Het KvK-nummer van dorpsbelang is: 40002051.

Het bankrekeningnummer van Dorpsbelang Witmarsum is: NL90RABO0371503973

Dorpsbelang is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat zij die een ANBI steunen mogelijk in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Lees hierover meer op de site van de belastingdienst. Ons RSIN / fiscaalnummer is: 805289963

Voor meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen Stuur dan een e-mail naar dbwitmarsum@outlook.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wist je dat?

Witmarsum een terpdorp is dat is ontstaan in de vroege Middeleeuwen en waaromheen flinke buurten zijn gegroeid. Het komt voor het eerst in de bronnen voor in 1270, maar archeologische vondsten wijzen op een veel oudere bewoningsgeschiedenis.

Lees verder bij de bron:
Bron: https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/witmarsum