LID WORDEN?

Van de Vereniging voor Dorpsbelang Witmarsum is ruim 50% van de huishoudens lid. Als lid kunt u meedenken en meebeslissen over de belangen van Witmarsum en haar inwoners. Doe mee als lid in het belang van u en uw eigen woonomgeving.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10,00 per jaar. Wanneer u ons machtigt voor automatische incasso, dan betaalt u eveneens €10,00 per jaar. Zodra wij uw aanmelding binnen hebben, nemen wij contact met u op.

Doe mee en word lid!

Stuur een email met uw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com

HEEFT U VRAGEN?

Dorpsbelang wil de belangen van alle inwoners in Witmarsum behartigen. Met onze bestuursleden zien we veel, maar niet alles. Wanneer u vindt dat er zaken zijn waar Dorpsbelang aandacht aan kan besteden, meld het ons! Schroom niet.

Heeft u vragen of suggesties?

Stuur een email met uw vraag of suggestie plus uw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com

Het KvK-nummer van dorpsbelang is: 40002051.

Het bankrekeningnummer van Dorpsbelang Witmarsum is: NL90RABO0371503973

Dorpsbelang is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat zij die een ANBI steunen mogelijk in aanmerking komen voor extra belastingvoordelen. Lees hierover meer op de site van de belastingdienst. Ons RSIN / fiscaalnummer is: 805289963

Voor meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen Stuur dan een e-mail naar dbwitmarsum@outlook.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wist je dat?

De Koepelkerk in 1633 werd gebouwd in opdracht van Tjaerd van Aylva ter vervanging van een kerk uit de 13e eeuw die in 1631 met uitzondering van de zadeldaktoren door noodweer onherstelbaar werd beschadigd. In 1661 brandde de toren af. Deze werd vervangen door een toren met spits, maar in 1819 afgebroken. Het schip kreeg aan beide zijden een driezijdige sluiting en in het midden een achtkante dakruiter met koepel met twee klokken, een kleine klok uit 1433 en een grote uit 1656 van Jurjen Balthasar.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Koepelkerk_(Witmarsum)