Ook dit jaar mag op 11 november jouw lichtje branden. Loop mee met de Sint Maarten optocht. We beginnen om 18.00 uur in de speeltuin aan It Griene Plak. Hier zal het korps enkele liedjes spelen en lopen we een rondje om de speeltuin.
Daarna mogen jullie met je lampion langs de deuren om snoep op te halen, nadat jullie natuurlijk eerst een Sint Maarten liedje hebben gezongen. We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 11 november!
Groetjes namens de feestcommissie, Judith en Femke
PS: We willen alle dorpsbewoners vragen om deze avond hun mooiste lichtjes aan te doen.

Wist je dat?

De Koepelkerk in 1633 werd gebouwd in opdracht van Tjaerd van Aylva ter vervanging van een kerk uit de 13e eeuw die in 1631 met uitzondering van de zadeldaktoren door noodweer onherstelbaar werd beschadigd. In 1661 brandde de toren af. Deze werd vervangen door een toren met spits, maar in 1819 afgebroken. Het schip kreeg aan beide zijden een driezijdige sluiting en in het midden een achtkante dakruiter met koepel met twee klokken, een kleine klok uit 1433 en een grote uit 1656 van Jurjen Balthasar.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Koepelkerk_(Witmarsum)