Op dit moment heeft de feestcommissie de volgende bestuursleden:

Femke Epema-de Haan (voorzitter), Pieter van der Zee (secretaris), Corlaine Lemstra (lid), Ed Thuis (lid), Sandra van de Witte (lid) en Renata Hogervorst (lid). Judith Lemstra ondersteunt de feestcommissie bij diverse onderdelen.

Wist je dat?

Witmarsum een terpdorp is dat is ontstaan in de vroege Middeleeuwen en waaromheen flinke buurten zijn gegroeid. Het komt voor het eerst in de bronnen voor in 1270, maar archeologische vondsten wijzen op een veel oudere bewoningsgeschiedenis.

Lees verder bij de bron:
Bron: https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/witmarsum