Oprichting Dorpsbelang Witmarsum Feestcommissie

Sinds begin dit jaar heeft het Dorpsbelang ook weer een feestcommissie in het leven geroepen (voorheen WOK) om leuke activiteiten voor het dorp te organiseren. Eigenlijk is dit vorig jaar al ontstaan na het geslaagde jubileum gevierd op Koningsdag. De Koningsdag dit jaar is wederom door de feestcommissie georganiseerd, hier hebben we ook weer zeer positieve reacties op gehad. Dit heeft ons gemotiveerd om na te gaan denken om nog wat meer activiteiten en festiviteiten te gaan organiseren.
Hiernaast hebben we al Sint Maarten genoemd en we zijn aan het onderzoeken of we volgend jaar eventueel een wandelavondvierdaagse kunnen organiseren. Daarover later meer.

Wist je dat?

Witmarsum een terpdorp is dat is ontstaan in de vroege Middeleeuwen en waaromheen flinke buurten zijn gegroeid. Het komt voor het eerst in de bronnen voor in 1270, maar archeologische vondsten wijzen op een veel oudere bewoningsgeschiedenis.

Lees verder bij de bron:
Bron: https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/witmarsum