Witmarsum leefbaar!

Samen maken én houden we Witmarsum leefbaar!

Het bestuur van Dorpsbelang bestaat uit een aantal enthousiaste inwoners
van Witmarsum die 1 x per maand vergaderen en jaarlijks een ledenvergadering
houden. We hebben als doel Witmarsum op de kaart te zetten, leefbaar
en gezellig te houden. We anticiperen op trends en ontwikkelingen voor de
toekomst. In een mooie woonomgeving waar men zich bekommert om elkaar
woon je fijner. Verbinden is de sleutel. En vele kleine bijdragen leiden tot iets
groots!

Lees in deze folder waar Dorpsbelang Witmarsum zoal voor staat en welke
initiatieven Dorpsbelang initieert of ondersteunt. Word lid en ondersteun onze
doelstelling of doe ook actief mee als vrijwilliger of lid van het bestuur. Je bent
van harte welkom!

Klik hier om onze brochure te bekijken.