Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op:

  • het verbeteren van de leefomgeving, zoals welzijn, wonen en werken van de lokale gemeenschap in Witmarsum;
  • het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving en inrichting van de leefomgeving;

Het bestuur hanteert de volgende uitgangspunten bij het opstellen en uitvoeren van zijn beleid:

  • •bij alle beslissingen die worden voorbereid of genomen dient de zorg voor de mens, de inwoner van Witmarsum, centraal te staan;
  • het “dorpse karakter” van Witmarsum dient bewaard te blijven;
  • behoud en verbetering van het huidige voorzieningenniveau en de ons omringende natuur hebben hoge prioriteit.

Wist je dat?

Er ook een Witmarsum in Brazilië ligt?

Witmarsum is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina. De gemeente telt 3.584 inwoners (schatting 2009).

De plaats is door Duitse mennonieten, die zich in het begin van de twintigste eeuw hier vestigden, vernoemd naar de geboorteplaats van Menno Simons, Witmarsum in Friesland.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Witmarsum_(Brazilië)